April 28, 2015

Mångfald och företagande 2010

Första året när konferensen anordnades var det HSO i Stockholms län och Misa AB som var arrangörer. Idén till konferensen uppstod 2009 vid ett rundabordsamtal som HSO bjudit in till. Vi skulle diskutera arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, vi insåg ganska fort att det inte fanns några arbetsgivare inbjudna och då kom idén om en konferens. Vi ville helt enkelt skapa en mötesplats för alla eftersom vi såg att det fanns väldigt få ställen i samhället där personer med olika typer av funktionsnedsättningar träffar företagare. Konferensens var i Polstjärnans lokaler. Det var ett första försök för att se om intresse fanns för att vi alla tillsammans kan göra en arbetsmarknad mer inkluderande. Föreläsare var Pia Torstensson ,Telenor, Magnus Berglund,Scandic,Per Lodenius (C), Carlos Rojas grundare av tidsskriften Gringo modererade gjorde Pia Jertfeldt , SVN. Ett 20-tal utställare fanns på plats och ca 200 besökare.

Facebook
MisaAB
Myrorna
Attention